AAI račun

AAI račun uporabljate za dostop do:

Uporabniško ime je sestavljeno iz prve črke imena, prve črke priimka (oboje brez strešic), naključnega štirimestnega števila in @ucenec.11sola.si. Primer: ic1918@ucenec.11sola.si. Geslo vam je ob prvi uporabi dodeljeno in ga lahko kasneje spremenite.

Pomoč in informacije:

Zapri nastavitve dostopnosti