Razredniki

Razredniki 2017/18

razred razredničarka/razrednik
1. A ANA AHLIN JANŠA, Mojca Hodnik – Pustovrh
1. B ALENKA SMRTNIK, Andreja Šajn
1. C ADRIJANA PIVK, Barbara Friškovec
1. D KATARINA KOBAL,  Ana Kostanjevec
1. G /Drenov Grič MATEJKA ZELENC, Bernarda Novak
2. A SABINA BURGER
2. B URŠA OCEPEK
2. C MATEJA GABERŠEK
2. D VANJA TRPIN
2. E JOŽICA JERELE
2. G/Drenov Grič MEDITA HUSKIĆ
3. A ANA PANCE
3. B ADA BATIČ
3. C SIMONA JELOVŠEK
3. D JOŽI GRUDEN CIBER
3. E TINA JUVAN
3. G/Drenov Grič KATARINA LENARČIČ
4. A LEA NAGODE
4. B METKA KRŽIČ
4. C PETRA KOBILCA
4. D MATEJA ZUPAN
4. E TANJA JAZBEC NUNIČ
5. A ALENKA FRANK
5. B FANI BERDNIK
5. C LJUBICA JELOVŠEK
5. D JANA MALAVAŠIČ
5. E POLONCA KORENČ
6. A TANJA AVSEC
6. B MAŠA TRAMTE
6. C SIMON GERDINA
6. D VALERIJA KARBA
7. A ŠPELA KRVINA
7. B BARBARA JAN
7. C SEBASTJAN MIHAJLOVIĆ
7. D JUDITA OBLAK
8. A ANDREJA PLEVNIK
8. B MAJA SODJA
8. C JANA BIZJAK BRADEŠKO
8. D MATEJA ZUPANČIČ
9. A ALJA OGRINC
9. B MOJCA FEFER
9. C JANJA MARKOVIČ
9. D NEVENKA VOLF

 

NIS IN PP

1./3. R MILENA GVARDJANČIČ
2./4. r NEŽA SLUGA
5./6. r NATAŠA BEDEN
7. TANJA STREHAR
8./9. r MAJA LEDINEK
PP 1 MATEJA TKALČIČ, Eva Flisar
PP 2 MAJDA RAVNIKAR VIDONI, Petra Primc Marko
PP 3 MOJCA ČRETNIK DRAŠLER, Mojca Grom