Javna naročila

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 Naročnik OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika je na Portalu javnih naročil objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti (v nadaljevanju javni razpis) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) za »Prenova šolske kuhinje v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika«.

 VABIMO

 vse gospodarske subjekte, ki imajo poslovni interes, da na osnovi javnega razpisa oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

 Oddana ponudba se bo štela za  pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje  do 10. 4. 2018 do 12. ure, na naslov naročnika OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika.

 Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 4. 2018 ob 14. uri v prostorih naročnika.

 Celotna razpisna dokumentacija:

 mag. Polonca Šurca Gerdina

ravnateljica