Šolska prehrana

Na naši šoli pripravljamo za učence malico in  kosilo. Poskrbimo lahko tudi za prehrano otrok, ki morajo uživati dietno hrano. V preteklih letih je vsaj en obrok v šoli prejemalo dobrih 98 % učencev.

Nadzor nad kvaliteto in količino prehrane vse šolsko leto izvajata Zavod za socialno medicino in higieno Ljubljana in Sanitarna inšpekcija.

Ceno šolske prehrane določi Svet šole.

Svet šole je potrdil nove cene šolske prehrane, ki veljajo od 1. oktobra 2011:

  • dopoldanska malica: 0,80 €
  • popoldanska malica: 0,70 €
  • malo kosilo: 1,98 €
  • veliko kosilo: 2,38 €

Ker otroci včasih tudi zbolijo ali pa ne pridejo v šolo zaradi česa drugega, vas prosimo, da daljšo odsotnost sporočite v:

  • šolsko kuhinjo na telefon 33 01 869 ali
  • tajnici šole na telefon 33 01 852

do 8. ure zjutraj.

Vodja šolske prehrane:
Dušan Bunderla

 

Pravila o šolski prehrani [PDF]

 

Obrazec za odpiranje, spreminjanje in ukinjanje trajnika.
Podrobne informacije dobite v računovodstvu (33 01 855).