1. osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Ivana Cankarja
Lošca 1, 1360 Vrhnika
telefon: (01) 33 01 852
fax: (01) 33 01 875
group1.osljic(at)guest.arnes.si
www.osivanacankarja.si

Matična številka: 5088330000
Šifra dejavnosti: 85.200
Davčni zavezanec: DA
Davčna številka: SI78824966
TRR: 01340-6030686920

Odgovorna uradna oseba: mag. Polonca Šurca Gerdina, ravnateljica
telefon: (01) 33 01 850
polonca.surca(at)guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 28. avgust 2006
Datum zadnje spremembe: 5. september 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osivanacankarja.si