Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ur. l. UPB5 16/07 in 36/08) je bil ustanovljen Šolski sklad OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja sestavljajo:

  • Predstavniki staršev: Valerija Kotnik, Andrej Harej, Primož Jelovšek in Gregor Kovač
  • Predstavniki šole: Judita Oblak, Barbara Jan in Metka Kržič

Predsednik upravnega odbora je Valerija Kotnik, namestnica predsednika je Judita Oblak.

Dejavnost sklada

Pridobivanje sredstev za financiranje nadstandardne dejavnosti, potreb posameznega razreda, pomoč socialno šibkim učencem, za financiranje obšolskih dejavnosti, nakup nadstandardne opreme.

Le-ta pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov.

Nakazilo sredstev:

TRR: 10340-6030686920
Sklic: 2910220

Dokumenti:
VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA