Učitelji

PEDAGOŠKI DELAVCI 2017/18

mag. POLONCA ŠURCA GERDINA ravnateljica
ANA AHLIN JANŠA RP
TANJA AVSEC GUM, pevski zbori
ADA BATIČ RP
NATAŠA BEDEN NIS
FRANČIŠKA BERDNIK RP
MARJETA BERTONCELJ DSP
JANA BIZJAK BRADEŠKO GEO
ANDREJA BOBNAR pomočnica ravnateljice
EVA BOGOMOLEC (porodniški dopust) TJA, TJF, OPB
mag. IRENA BRENČIČ DSP, svetovalna delavka
MIHA BRODNIK ŠPO
DUŠAN BUNDERLA GOS, vodja šolske prehrane
SABINA BURGER RP
MOJCA ČRETNIK DRAŠLER NIS, PP
DIJANA ĆORKOVIĆ TJA, TJF, OPB
MARI DOBNIK – ŽERJAV psihologinja, svetovalna delavka
BARBARA DROFENIK svetovalna delavka, OPB NIS
MOJCA FEFER TJA
MATEJ FEFER OPB, ŠPO
EVA FLISAR varuhinja v PP
MAJDA FORTUNA GREGORČIČ SLJ
ALENKA FRANK RP
BARBARA FRIŠKOVEC OPB, 2. učiteljica
MATEJA GABERŠEK RP
SIMON GERDINA MAT, ROID
MOJCA GROM varuhinja v PP
JOŽICA GRUDEN CIBER RP
MILENA GVARDJANČIČ NIS
MOJCA HODNIK- PUSTOVRH OPB, 2. učiteljica
NASTASJA HORVAT PETRIK TJN, OPB
MEDITA HUSKIĆ RP
MARKO JAKOPIČ LUM, TIT NIS
JASNA JAKOPIČ MEZE NIS
BARBARA JAN TJA
TANJA JAZBEC NUNIČ RP
LEJA JECELJ HABIČ TJA 1. r, 2. r, OPB
LJUBICA JELOVŠEK RP
SIMONA JELOVŠEK RP
JOŽEFA JERELE RP
NINA JERINA TJA 1. triada, OPB
SVETLANA JOVANOVIČ OPB, TJA 2. triada
TINA JUVAN RP
VALERIJA KARBA TJA
MATEJA KALIČ DSP
MARIJA KAVČIČ DSP
KATARINA KOBAL RP
PETRA KOBILCA RP
POLONCA KORENČ RP
ANA KOSTANJEVEC OPB, 2. učiteljica
NINA KOVAČ OPB
ANKA KOVAČ TAKAHASHI OPB, knjižničarka
TINKARA KRISTAN RP
ŠPELA KRVINA KEM, BIO, NAR
METKA KRŽIČ RP
MAJA LEDINEK NIS, vodja NIS
KATARINA LENARČIČ  RP, vodja podružnice Drenov Grič
JANA MALAVAŠIČ RP
MAJA MALNARIČ SLJ, OPB
TEJA MALOVRH CIGALE TJA v 2. triadi, OPB
JANJA MARKOVIČ BIO, NAR
KATARINA MASNEC 2. učiteljica NIS, OPB
SEBASTJAN MIHAJLOVIĆ ŠPO
ANDREJA NAGODE BURGER pom. ravnateljice, knjižničarka
LEA NAGODE RP
MAJA NAGODE (porodniški dopust) RP
BERNARDA NOVAK RP
ANJA NOVAK NSR, GOS, OPB
ZLATA NOVAK ŠPO
JUDITA OBLAK SLJ
TADEJA OBLAK SLJ, GEO
URŠA OCEPEK RP
ALJA OGRINC TIT in MAT
PETRA OSTERMAN (bolniški dopust) OPB, NEM
PAVLINA OŠLAK OPB, GUM 4., 5. r.
ANA PANCE RP
URŠKA PANČUR laborantka, OPB
ANJA PETRIČ (porodniški dopust) RP
URŠKA PETRIČ DSP
ŠPELA PETROVIČ SLJ, ZGO, knjižničarka
ADRIJANA PIVK RP
ANDREJA PLEVNIK MAT
PETRA PRIMC MARKO varuhinja PP 2, OPB NIS
SONJA RIHAR GOS, NAR, OPB
MAJA ROZMAN DSP
MOJCA SLUGA OPB, ŠPO
NEŽA SLUGA NIS
ALENKA SMRTNIK RP
MAJA SODJA MAT
LJUBINKA SREDIĆ svet. delavka, psihologinja
TANJA STREHAR  NIS
ANDREJA ŠAJN OPB, 2. učiteljica
JANA ŠIRCELJ DSP
MATEJKA ŠRAJ MIKLIČ ŠPO
ELISSA TAWITIAN ZGO
TINA TERAŽ TJN, OPB
JELENA TOMIĆ ČIČA DSP
MATEJA TKALČIČ PP
MAŠA TRAMTE FIZ, TIT
PRIMOŽ TRČEK TIT, RAČ, ROID, MME, OGL,  NIS (RAČ)
VANJA TRPIN RP
MAJDA VIDONI RAVNIKAR PP
NEVENKA VOLF MAT
SLAVKA ZAGOŽEN OPB