PEDAGOŠKI DELAVCI 2020/21

Za nemoteno delo šole je odgovorna ravnateljica:

mag. Polonca Šurca Gerdina, tel.: 3301 850

e-mail: psurca1@11sola.si

Pomočnica ravnateljice v I. in II. triadi in podružnični šoli DG je:

Andreja Bobnar, tel.: 3301 878

e-mail: abobn@11sola.si

Pomočnica ravnateljice:

Barbara Jan, tel.: 3301 853

e-mail: bjan1@11sola.si

Pomočnica ravnateljice v III. triadi je:

Elissa Tawitian, tel.: 3301 853

e-mail: etawi@11sola.si

Pedagoški vodja podružnične šole z

nižjim izobrazbenim standardom je:

Maja Ledinek, tel.: 3301 862

e-mail: mledi@11sola.si

Pedagoški vodja podružnične šole

Drenov Grič je:

Katarina Lenarčič, tel.: 3301 890

e-mail: klena@11sola.si

 

Svetovalne delavke bodo opravljale: – POSLOVNI ČAS

Mari Dobnik – Žerjav, psihologinja

(5. do 9. razred Lošca 1)

Lošca 1; ponedeljek od 8.00 do 17. ure,

druge dni od 8.00 do 14.30

Lucija Furman, psihologinja

(1.   do 3. razred)

Tržaška 2; vse dni od 7.30 do 14.30

Ljuba Sredić, psihologinja

(podružnica NIS, podružnica DG)

Lošca 1; vse dni od 7.30 do 14.30

 

Urška Petrič

(4. razred, 5. b in 5.d)

Tržaška 32; po dogovoru

Irena Brenčič

(učenje in poučevanje; učenci tujci)

Lošca 1; po dogovoru

 

Učiteljice prvega in drugega triletja

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

A

Urša Ocepek

Ada Batič

Alenka Smrtnik

Joži G. Ciber

Vanja Trpin

Fani Berdnik

B

Sabina Burger Andreja Šajn

Lucija Trček

Simona Jelovšek

Maja Rudolf

Tinkara Kristan

C

Joži Jerele Mojca Hodnik Pustovrh

Katarina Kobal

Ana Pance

Anja Petrič

Ljubica Jelovšek

D

Mateja Gabršek

Anja Kostanjevec

Špela Godeša

Tina Juvan

Metka Kržič

Mateja Zupan

E

 

 

 

 

Polona Korenč

Angleščino poučujejo:

Svetlana Jovanovič, Teja Malovrh Cigale, Leja Jecelj Habič

 

Učiteljice oddelkov Podružnična šola Drenov Grič

1. razred

2. razred/3. razred

4. razred

Katarina Lenarčič

Tina Žakelj

Bernarda Novak

Angleščino poučuje Svetlana Jovanovič

 

Razredničarke in razredniki predmetne stopnje

 

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

A

Jana Bizjak Bradeško

Primož Susman

Matej Fefer

Tanja Avsec

B

Janja Markovič

Mojca Fefer

Dijana Ćorković

Miha Brodnik

C

Andreja Plevnik

Tjaša Žnidaršič

Mateja Š. Miklič

Simon Gerdina

D

Mateja Zupančič

Tina Mohorič

Alja Ogrinc

Valerija Karba

E

Maruša Končan

Ana Marija Skelo

Tadeja Oblak

 

 

Oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja

 

PP1

PP2

PP3

Mateja Tkalčič, Eva Flisar

Katarina Masnec, Barbara Žakelj

Mojca Čretnik Drašler, Mojca Grom

 

  Razredničarke in razredniki v podružnični šoli z nižjim izobrazbenim standardom

1./2. razred

3. razred

4. razred

5./6. razred

7. razred

8. razred

Milena Gvardjančič in Alja Krašovec

Majda Vidoni Ravnikar

Daša Grbec

Nataša Beden

Jasna Jakopič Meze

Tanja Strehar

 

9. razred

 

Maja Ledinek

V razredih NIS poučujejo še: Miha Brodnik, Barbara Drofenik, Matej Fefer, Rok Gabrovšek, Saša Huber, Alja Krašovec, Matjaž Metličar, Ana Mlinar.

 

UČITELJICE IN UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI                                            PREDMET, KI GA POUČUJEJO

Tanja Avsec

glasbena umetnost

Jana Bizjak Bradeško

geografija

Miha Brodnik

šport

Dijana Ćorković

angleščina

Matej Fefer

šport

Mojca Fefer

angleščina

Rok Gabrovšek

tehnika in tehnologija

Simon Gerdina

matematika

Majda Fortuna Gregorčič

slovenščina

Tim Golavšek

tehnika in tehnologija, matematika

Eva Grubar

angleščina

Barbara Jan

angleščina

Valerija Karba

angleščina

Špela Krvina

biologija, kemija

Maruša Končan

geografija, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Janja Markovič

naravoslovje, biologija, fizika

Saša Milavec

slovenščina za tujce

Ana Mlinar

matematika

Tina Mohorič

matematika

Zlata Novak

šport

Judita Oblak

slovenščina

Tadeja Oblak

slovenščina, geografija

Alja Ogrinc

matematika

Andreja Plevnik

matematika

Sonja Rihar

biologija, naravoslovje, gospodinjstvo

Ana Marija Skelo

slovenščina

Primož Susman

fizika, matematika

Mateja Šraj Miklič

šport

Teja Plečnik

likovna umetnost (drugi učitelj)

Jana Poljšak

slovenščina

Elissa Tawitian

zgodovina

Primož Trček

tehnika in tehnologija

Špela Zelenec

naravoslovje, gospodinjstvo

Jure Zorič

likovna umetnost

Mateja Zupančič

zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Tjaša Žnidaršič

gospodinjstvo, naravoslovje, biologija

 

Učiteljice dodatne strokovne pomoči

Marjeta Bertoncelj, Irena Brenčič, Karin Japelj, Marija Kavčič, Anka Kovač Takahashi, Mateja Mohar, Urška Petrič, Barbara Premec, Petra Černetič/Maja Rozman, Jelena Tomić Čiča, Ema Trček, Jana Šircelj  

 

KNJIŽNIČARKE

Špela Petrovič, Maja Malnarič

 

Učitelji/ice v podaljšanem bivanju

Nina Gantar, Eva Grubar, Nastasja Horvat Petrik, Mojca Hodnik – Pustovrh, Martina Jan, Sašo Jarc, Nina Jerina, Svetlana Jovanovič, Ana Kogovšek, Ana Kostanjevec, Anka Kovač Takahashi, Jana Malavašič, Teja Malovrh Cigale, Saša Milavec, Mateja Pellis, Teja Plečnik, Sonja Rihar, Neja Sečnik, Mojca Sluga, Andreja Šajn,  Tina Teraž, Slavka Zagožen in nekatere razredničarke

Zapri nastavitve dostopnosti