Telefonske številke kabinetov

33 01 882 ZBORNICA Tržaška 2 (1. in 2. razred ter 3. A)
33 01  896  ZBORNICA Tržaška 32 (3. E in 4. razredi)
33 01 862 ZBORNICA Lošca 1 (3. B, C, D, 4., 5. razred ter NIS in PP)
33 01 861 ZBORNICA Lošca 1 (6. do 9. razred)
33 01 890 PODRUŽNICA Drenov Grič
33 01 863 KABINET 3. razred (Lošca 1)
33 01 860 KABINET 5. razred
33 01 864 KABINET ŠPORTA
33 01 865 KABINET ZGODOVINE IN ZEMLJEPISA
33 01 866 KABINET SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE
33 01 870 KABINET NARAVOSLOVJA, BIOLOGIJE IN KEMIJE
33 01 871 KABINET FIZIKE
33 01 857 KABINET MATEMATIKE
33 01 856 RAČUNALNICA – Primož Trček
33 01 886 KABINET DSP Irena Brenčič
33 01 859 KABINET DSP Jana Šircelj
33 01 873 KABINET DSP Urška Petrič