Skoči na glavno vsebino

 

Spoštovani starši!

 

V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola s šolskim letom

2014/15 mora učencem ponuditi neobvezne izbirne predmete.

 

 

 

Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov:

drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Vključevanje bo postopoma od

šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v pouk lahko vključili učenci 4. razredov.

Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in

tehnike pa eno uro tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka

obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalimi ocenami.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

V šolskem letu 2014/15 bomo ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete za 4. razred:

• italijanščina

• nemščina

• šport

• umetnost (poudarek na gledališki igri)

Šola bo oblikovala predvidoma 4 skupine neobveznih izbirnih predmetov na matični šoli, na podružnični

šoli pa ena skupina. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev.

 

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo lahko izbrali pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. S

tem se bo učencem prepustila izbira učenja tujega jezika glede na njihove zmožnosti. Vključevanje

bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v pouk lahko začeli vključevati učenci 7.

razredov.

Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni tuj jezik, bo obiskovanje pouka obvezno, in

ocena neobveznega tujega jezika bo enakovredna z ostalimi ocenami.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

V šolskem letu 2014/15 bomo v 7. razredu ponudili naslednje tuje jezike:

• italijanščina

• nemščina

V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev.

 

Prijavnice bodo učenci dobili na šoli, izpolnjene pa bodo vrnili do ponedeljka, 12. 5. 2014.

V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za

določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko

vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. Da ne bodo obiskovali

neobveznega izbirnega predmeta pa se lahko odločijo samo v primeru, da se skupina glede na

normative še vedno lahko izvaja.

 

Ravnateljica Polonca Šurca Gerdina

 

 

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)
Zapri nastavitve dostopnosti