• sreda in četrtek, 6. in 7. junij: 5. razredi
  • ponedeljek, 11. junij: 9. razredi
  • torek in sreda, 12. in 13. junij: 4. razredi
  • petek, 15. junij: 6. razredi
  • ponedeljek, 18. junij: 7. razredi
  • torek, 19. junij: 8. razredi
  • ponedeljek, 18. junij: 3. razredi

Učenci:

  • na dan vračanja morate imeti v šoli vse izposojene učbenike (ne pozabite na učbenike za izbirne predmete);
  • v razred vas pride iskat knjižničarka, zato sami ne vračate učbenikov;
  • poskrbite, da bodo učbeniki vrnjeni v stanju, v kakršnem ste jih prejeli (doma jih ustrezno obnovite), odstranite ovojni papir ali folijo, v katero so bili zaviti.