Natančnejše informacije izveste pri razredničarkah.