Skoči na glavno vsebino

Zbor: 8.25 pred učilnico                                Termin: ponedeljek, 30. 11. 2015

Čas trajanja: 8.30–12.55                                 Izbirni predmeti: se izvajajo po urniku!

Urnik po oddelkih:

 ura 8.a 8.b 8.c 8.d
0 I z b i r n i        p r e d m e t i        s e        i z v a j a j o        p o        u r n i k u.
1 KEM FIZ MA2 BIO
2 BIO KEM RAČ MA2
malica V BIO (Janja M.) V  KEM (Špela K.) V FIZ (Ela T.) V JEDILNICI (Tadeja O.)
3 MA2 BIO FIZ RAČ
4 RAČ MA2 KEM FIZ
5 FIZ RAČ BIO KEM
6 I z b i r n i        p r e d m e t i        s e        i z v a j a j o        p o        u r n i k u.

 

MALICA:

Učenci malicajo v učilnici kjer imajo 2. oziroma 3. uro delavnico (glej tabelo), razen 8.d v jedilnici.

NAVODILA:

Učenci pustijo torbe v učilnici, kjer imajo 1. uro delavnico (glej prvo tabelo) in jih pustijo tam do konca dneva dejavnosti. Seboj vzamejo le FIZIKALNI ZVEZEK in PISALO.

Pri delavnicah zapisujejo novo snov v zvezek.

Snov se bo preverjala pri pouku fizike.

Urnik po učilnicah / učiteljih / delavnicah:

KJE

KDO

KAJ

RAČ / B108

Maša T.

Program Stellarium

FIZ / B106

Elissa T.

Zgodovina

astronomije

KEM / B105

Špela K.

Film o Osončju

BIO / B112

Janja M.

Zvezdna

karta

MA2 / B111

Matjaž

Prenosni planetarij

0 I z b i r n i        p r e d m e t i        s e        i z v a j a j o        p o        u r n i k u.
1 8.B 8.A 8.D 8.C*
2 8.C 8.B 8.A 8.D*
malica 8.c (Elissa T.) 8.b (Špela K.)  8.a  (Janja M.) 8.d (Tadeja O.)
3 8.D 8.C 8.B 8.A*
4 8.A 8.D 8.C 8.B*
5 8.B 8.A 8.D 8.C
6 I z b i r n i        p r e d m e t i        s e        i z v a j a j o        p o        u r n i k u.

 

*Razrednik/namestnik pospremi učence v planetarij (MA2) in je z njimi do konca te ure:

  1. ura: 8.C – Simon Gerdina
  2. ura: 8.D – Tadeja Oblak
  3. ura: 8.A – Valerija Karba
  4. ura: 8.B – Majda Fortuna G.

STROŠEK PLANETARIJA: cca 4,3 € / učenca

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)
Zapri nastavitve dostopnosti