Natančnejše informacije dobite pri razredničarkah.