Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ur. l. UPB5 16/07 in 36/08) je bil ustanovljen Šolski sklad OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja sestavljajo:

  • Predstavniki staršev: Sanja Pajnkihar, Mateja Božnar, Teja Per, Željka Borić
  • Predstavniki šole: (v delu)

Predsednik upravnega odbora je _______________, namestnica predsednika je __________________.

Dejavnost sklada

Pridobivanje sredstev za financiranje nadstandardne dejavnosti, potreb posameznega razreda, pomoč socialno šibkim učencem, za financiranje obšolskih dejavnosti, nakup nadstandardne opreme.

Le-ta pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov.

Nakazilo sredstev:

TRR: 01340-6030686920
Sklic: 2910220

Dokumenti:
VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Zahteva za namenitev dela dohodnine za šolski sklad

Zapri nastavitve dostopnosti