Skoči na glavno vsebino

Predstavitev Vrhnike

Kraj ravni pod gozdom,

pod temnim mogočnim

Raskovcem sedi jata golobov;

bele peroti se leskečejo v soncu.

Tam je Vrhnika.

                                                       Cankar, Aleš iz Razora

Dobrodošli na Vrhniki!

zemljevid Vrhniške občine
Panorama Vrhnike Lep kraj je to; ima dolgo in bogato zgodovino. Nastala je tam, kjer se gozdnati Notranjski svet spaja z močvirsko barjansko mehkobo; ob enajstih izvirih tipično kraške reke Ljubljanice (38 km), ki je bila nekoč važna plovna pot.

Panorama Vrhnike

vrhniški grb Stara ljudska pripovedka pripoveduje, da se je tu ustavil Jazon z Medejo, ko je z Argonavti priplul po rekah od Črnega morja, zato ima Vrhnika v svojem grbu ladjo.

Grb Vrhnike

Rimska Vrhnika

Kasneje so Rimljani na tem kraju zgradili svoj Nauportus; gradili prve ceste, prekope, mostove in blago, ki je prispelo prek Hrušice po kopnem, pretovarjali na vodno pot po Ljubljanici.

O pomembni vlogi kraja v rimskem imperiju še danes pričajo ostanki zapornega zidu (Claustra Alpinium Iuliarum), ki je predstavljal glavno obrambno linijo pred napadalci.

V 5. stoletju so Huni mesto uničili. Počasi so v kasnejših stoletjih začela nastajati naselbinska jedra srednjeveške Vrhnike, ki je še naprej živela od prometa.

rimske izkopanine
cerkev sv, Lenarta Cerkev sv. Lenarta

Ob Ljubljanici, vse do cerkve sv. Lenarta, so bile razvrščene številne trgovine, gostilne, uradi, trški bogataši in pomembnejši obrtniki; na klancu za cerkvijo so v majhnih, s slamo kritih hišah živeli vozniki in nižji obrtniki (Cankarjeva družina ).

Na klancu

Klanec siromakov
Stara cesta
Stara cesta Po Stari cesti so se naselili pretežno kmetje in tovorniki; na Hribu pa čevljarji, sedlarji in usnjarji.

Vsekakor so bili v tistem času najpomembnejši sloji prebivalstva trgovci, krčmarji in cerkvena gosposka iz kartuzijanskega samostana v Bistri.

Grad Bistra

grad Bistra
hotel Mantova 1806 je bila dograjena cesarska cesta Dunaj – Trst. V tistem času se je uveljavilo prevozništvo. Vrhniški furmani so prevažali blago prav do Mantove. Na to še danes spominja ime edinega vrhniškega hotela.

Hotel Mantova

1857 je bila dokončana gradnja železnice Dunaj – Trst, ki je kraj nekako obšla in osnovna dejavnost kraja – promet – je zamrla.

Tudi naš kraj ni zaobšla velika gospodarska kriza in le počasi so se začele uveljavljati nove gospodarske panoge: žage, mlini, opekarstvo, usnjarstvo, lesarstvo, mlekarstvo.

Pravi razcvet pa je Vrhnika doživela po letu 1955, ko je postala mesto. Hitro naraščanje prebivalstva, ugodne prometne povezave z Ljubljano, pojavljanje novih naselitvenih jeder; vse to je omogočilo hiter razvoj gospodarstva in obrti, hkrati pa tudi intenzivno urejanje in širjenje infrastrukture: trgovine, šole, vrtec, zdravstveni dom, banka, komunalna ureditev kraja.

Danes je Vrhnika prijazno mesto prijaznih ljudi, ki s svojimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi privablja turiste in popotnike.

razgledni stolp na Planini Planina z razglednim stolpom nekoč

Številne vasi in zaselki pa ponujajo idealne možnosti izletnikom, da si lahko peš ali s kolesom ogledujejo krajevne znamenitosti in uživajo v lepem razgledu po okolici.

Star maln

Star maln
sv. Miklavž na Kurenu Sv. Miklavž na Kurenu

Retovje

Retovje

Zapri nastavitve dostopnosti