Svetovalna služba

Na naši šoli šolsko svetovalno službo sestavljajo socialna delavka in psihologinji. Za šolo s prilagojenim programom pa svetovalno delo opravlja psihologinja.

Svetovalno delo z učenci in starši:

  • sprejem otrok v šolo: psihologinja,
  • poklicno usmerjanje [VPIS V SREDNJO ŠOLO]: psihologinja,
  • učno svetovanje: psihologinja,
  • vzgojno svetovanje: psihologinja, socialna delavka,
  • individualno in skupinsko delo z učenci in njihovimi starši, ki želijo ali potrebujejo drugačne oblike dela: psihologinja in socialna delavka.

Želimo, da nas poiščete, se obrnete na nas, ne le kadar imate težave, temveč tudi kadar se vam postavljajo na prvi pogled nepomembna vprašanja, dvomi. Lahko nam pošljete sporočilo na elektronsko pošto:
marica.dobnik(at)guest.arnes.si
marizerjav(at)gmail.com

Svetovalne delavke:

4. – 9. razred – Lošca1:
tel.: (01) 3301 858
mobilna: 031 66 00 96
psihologinja Mari Dobnik Žerjav
mari(at)11sola.si, marica.dobnik(at)guest.arnes.si
defektologinja Irena Brenčič (učenje, poučevanje)
ibren(at)11sola.si
socialna delavka Barbara Drofenik
bdrof(at)11sola.si
Na razredni stopnji – Tržaška 32:
tel.: 031 66 00 96
defektologinja Urška Petrič
upetr(at)11sola.si
NIS Lošca 1:
torek, četrtek
tel.: (01) 3301 885
Razredna stopnja 1., 2. razred –
Tržaška 2
ponedeljek, sreda, petek
tel.: (01) 3301 881
mobilna: 070 578 844
psihologinja Ljuba Sredić
lsred(at)11sola.si, ljuba.sredic(at)guest.arnes.si