Skoči na glavno vsebino

Popoldanske govorilne ure – prostori 2017/18

Učitelji in učiteljice razrednega pouka imajo govorilne ure v svojih matičnih učilnicah, učiteljice in učitelji predmetne stopnje pa v naslednjih prostorih:

Ime in priimek učitelja termin lokacija
Tanja Avsec 1. skupina B 101 GUM novi del, pritličje
Jana Bizjak Bradeško 2. skupina B202 GEO novi del, 1. nadstropje
Miha Brodnik 1. skupina A27 kabinet ŠPO novi del
Dušan Bunderla 1. skupina A25 GOS novi del
Dijana Ćorković 2. skupina B209a kabinet TJA novi del, 1. nadstropje
Mojca Fefer 2. skupina B210 ANG 3 novi del, 1. nadstropje
Majda Fortuna Gregorčič 2. skupina B211 SLO 3 novi del, 1. nadstropje
Simon Gerdina 1. skupina A112 pisarna stari del, 1. nadstropje
Barbara Jan 2. skupina B209b AN 2 novi del, 1. nadstropje
Valerija Karba 2. skupina B207 AN 1 novi del, 1. nadstropje
Špela Krvina 1. skupina B105 KEM novi del pritličje
Maja Malnarič 2. skupina B206 SLO 2 novi del,
Janja Markovič 1. skupina B112 BIO novi del pritličje
Sebastjan  Mihajlovič 1. skupina B206 SLO 2 / kab. ŠPO novi del, 1. nadstropje
Anja Novak 1. skupina B107 kabinet FIZ
Zlata Novak 1. skupina A27 kabinet ŠPO novi del
Judita Oblak 2. skupina B205 SLO 1 novi del, 1. nadstropje
Tadeja Oblak 2. skupina B305 SLO novi del, postreha
Alja Ogrinc 1. skupina B109 kabinet MAT novi del, pritličje
Špela Petrovič 2. skupina C009 knjižnica ob telovadnici IC
Andreja Plevnik 1. skupina B110b MAT novi del, podstreha
Sonja Rihar 1. skupina B104 kabinet BIO novi del, pritličje
Maja Sodja 1. skupina B110b Mat novi del, pritličje
Matejka Šraj Miklič 1. skupina A27 kabinet ŠPO novi del, podstreha
Elissa Tawitian 2. skupina B200 ZGO novi del, 1. nadstropje
Maša Tramte 1. skupina B 206 FIZ novi del, pritličje
Primož Trček 1. skupina B108 računalnica novi del, pritličje
Nevenka Volf 1. skupina B111 MAT novi del, pritličje
Tanja Vojska po dogovoru AMS
Jure Zorič 2. skupina C100 LUM bivši mladinski oddelek CKV
Mateja Zupančič 2. skupina B201 kabinet ZGO novi del, 1. nadstropje

Zapri nastavitve dostopnosti