Skoči na glavno vsebino

Rok za oddajo prijavnic za NIP za 6. razred

V skladu z 20a. členom ZOsn  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013) mora šola učencem ponuditi neobvezne izbirne predmete. Učenci 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov:  drugega tujega jezika in umetnosti. V...
Zapri nastavitve dostopnosti