Učenje v naravi, 7. razredi

SREČANJE Učenje v naravi – 7. razredi, petek, 11. maj 2018 SLO  – Malnarič Maja MAT – Simon Gerdina  Sv. Trojica B ZGO – Tawitian Elissa NAR – Urška Pančur   Zaplana C NAR – Markovič  Janja MAT – Nevenka Volf   Močilnik/Matjaževka D ANJ – Jan Barbara DKE – Miha...