PRVI ŠOLSKI DAN

Šolsko leto 2020/2021   Seznami otrok v prvem razredu 1. A 1. B 1. C 1. D 1. G Seznami otrok v šestem razredu 6. A 6. B  6. C 6. D 6. E   RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 Obvestilo o začetku pouka   TUKAJ najdete vse ključne informacije za otroke in...

Prevozi

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) odločil, da se zaradi oddaljenosti manj kot 4 km, ukine...

Aktualno

Uradne ure V času šolskih počitnic bodo uradne ure na šoli v tajništvu na Lošci 1 vsako sredo od 10.00 do 13.00.   Najem prostorov V šolskem letu 20-21 bodo zunanji uporabniki lahko najemali prostore OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Prijavnice sprejemamo do 24. 8....
Zapri nastavitve dostopnosti