Natančnejše informaicje izveste pri razredničarkah.