NPZ – matematika – 6. in 9. razred, 6. in 9. razred NIS

Učenci morajo biti v učilnicah ob 8.15. Začetek pisanja je ob 8.30 in traja 60 minut. Druga ura je skrajšana. Učenci 7. in 8. razreda na ta dan pričnejo pouk ob 10.05 z malico. Malicajo v isti učilnici kot ponavadi in potem odidejo k pouku v učilnico, kjer imajo pouk...