ND: Arboretum, 6. C in 6. D

Vodja: Sonja Rihar petek, 20. 4 2018 6. C Simon Gerdina, Saša Huber 6. D  Valerija Karba, Sonja Rihar ponedeljek, 21. 4. 2018 6. A Tanja Avsec,  Urška Pančur 6. B Maša Tramte, študentka zbor pred šolo: 8.00 odhod ob 8.10 odhod iz arboretuma: 12.20 prihod na Vrhniko:...