Vegovo tekmovanje

Na predmetni stopnji gredo učenci najprej na kosilo, potem pa na tekmovanje, ki se zanje začne ob 13.20. Podrobnejše informacije dobite pri svojih mentoricah.

zbiralna akcija papirja

Zbiralna akcija odpadnega papirja bo potekala na Komunalnem podjetju Vrhnika na Tojnicah v Sinji Gorici: v torek, 13. marca 2018, od 14.00 do 19.00 ure  in v četrtek, 15. marca 2018, od 14.00 do 19.00 ure Akcija bo v pokritem prostoru in bo poekala ob vsakem vremenu....