• 8.30 malica v jedilnici
  • odhod v Cankarjevem domu Vrhnika
  • generalka v Cankarjevem domu
  • prisotne razredničarke