Natančnejše infomacije dobite pri mentorici Š. Krvina.