Natančnejše informacije dobite pri svoji razredničarki.