ND: zdravniški sistematski pregled, 6. C

Zbor pred šolo: 8.25 Prevzem malice. Odhod v zdravstveni dom – zdravstveni pregledi in predavanje Ko končate z zdr. pregledi, učitelj učence pospremi na šolo (kosilo, IP ali odhod domov). Spremstvo: 25-10.30: Saša Huber (odhod v ZD, čakanje v ZD) 30-12.40: S. Gerdina...

zamenjava učilnice, iz A109 v …

1. ura: reden pouk kot običajno 2. ura: reden pouk kot običajno 3. ura: prosta učilnica 4. ura: 6. B ZGO iz A109 v B111 5. ura: 6. C imajo ND v ZD 6. in 7. ura: IT3 iz A109 v...